Грижа за ума и духа

Грижа за ума и духа
В здравословните си програми здравословна система Vita Rama използва хатха йога упражнения, дихателни упражнения, бхакти йога и киртан (мантра медитация), релаксация, методи за позитивно мислене, разходки и походи.