Начало » Статии » Холистичен подход » Медитация и влияние на звука

Медитация и влияние на звука

Send Email

Звукът и вселената – силата на влиянието на звука

Всяко движение предизвиква вибрация. Всичко трепти с определена честота, а движенията му създават звук. От най-малките частици – субатомите, до безкрайната Вселена, всичко около нас е звук - вибрации.

Учените и всички духовни учения твърдят от най-древни времена, че Вселената е създадена от звук, който е първоизточникът на материята.

Според Питагор всеки атом предизвиква специфична вибрация, звук и ритъм. Според древните маи Вселената е вибрираща матрица и ако човек може да се свърже с нея, ще получи достъп до закодираната вътре в нея информация.

В наши дни квантовите физици поддържат теорията, че всичко във Вселената е съставено от атоми, които се делят на субатоми, а те са съставени от енергия, която трепти с определена честота, предизвикваща звук.

Много съвременни изследвания доказват, че звукът придава форма на материята и на енергията, оказва физиологичен и психологичен ефект върху човешкия организъм. Този ефект може да бъде както положителен, така и отрицателен, тъй като всеки орган от тялото на човека трепти с определена честота. Нашите мисли също са вибрации, които се предават на околната среда и тя започва да трепти с тяхната честота. Ако мислите и емоциите ни са в дисхармония, с тяхното вибрационно състояние се нарушава балансът и физическото тяло се разболява.

Японецът Масару Емото е провел експеримент, който доказва, че структурата на водата се влияе от мислите, емоциите и всички звуци, които изпращаме към нея. Тъй като човешкото тяло е съставено от около 70% вода, то звукът оказва изключително силно въздействие върху него.

Основни характеристики на звукa

От физична гледна точка звукът е трептене, което се разпространява чрез въздуха. Звуковите трептения, според човешкото възприятие, се разделят на три – звук, ултразвук и инфразвук.

Човешкият мозък работи на 5 различни честоти – бета, алфа, тета, делта и гама, които се намират в непрекъснато движение, в зависимост от активността му. Различните звукови трептения могат да повлияят на мозъчната активност и да настроят мозъка да работи на една или друга честота. Например, класическата музика, звукът на тибетските купи и възпяването на мантри стимулират мозъка да работи на алфа, а понякога дори на тета честота, и предизвикват медитативно състояние. В това състояние на покой, умът е много по-тих, възприемчив и креативен. Неслучайно алфа вълните се наблюдават най-често при артистите, музикантите и писателите, когато са в състояние на вдъхновение.

Интересни и полезни публикации от екипа на Vita Rama за медитацията:

Различните звуци от природата, като шума на морето, песента на щурците и други, оказват много благоприятно въздействие върху ума и съзнанието, а прекаленото шумово замърсяване в градовете има пагубен ефект върху човешкото здраве.

Различните нива на звука според Ведите

Според Ведите звукът е в основата на всичко, което съществува – проявено и непроявено. Първият звук, от който е създадена Вселената, е първичната вибрация на „аум“, наричан също Шабда-Брахман или звука на божественото.

Отново според Ведите има четири категории на човешкия говор, или звукови вибрации - Паравани, Пашанти, Мадхйама и Вайкари, които съответстват на четирите състояния на съзнанието – духовно (трансцедентално), интелектуално, умствено и физическо. Цялата Вселена, мислите и действията на човека, са проекция на тези звукови вибрации, които преобладават на различни честоти.

Способността ни да възприемаме различните нива на звука зависи от развитието на съзнанието ни. От всички познати звуци единствено мантрите съответстват на нивото паравани или на духовното ниво. Паравани, или върховното слово, което съществува във всички нас, е вътрешната вибрация, източникът на всичко. Когато повтаряме мантри, ние се свързваме с него. Затова мантрите се определят като звука на душата, речта, която се влива директно от Твореца, а повтарянето и възпяването им самостоятелно (джапа) или групово (киртан) носи истинско щастие и блаженство.

Научни изследвания, посветени на влиянието на мантрите върху човека, потвърждават, че по време и след повтарянето или възпяването им, човек е в състояние на спокойствие, блаженство, щастие, яснота на ума, уравновесеност и смирение.

 Send Email