Начало » Консултации » Онлайн Здравни Консултации » Първоначална и последваща онлайн консултация

Първоначална и последваща онлайн консултация

Първоначална онлайн консултация

Стъпка 1: Попълване на подробен онлайн въпросник на Център за здравословен живот Vita Rama, който ще получите по e-mail. Въпросникът ще ни даде необходимата информация за Вас: вашето здравословно състояние, здравословни проблеми, медицинска и семейна история, хранителни навици и начин на живот, дисбаланси в организма.

На основата на получената информация, екипът на Център за здравословен живот Vita Rama ще изготви вашия индивидуален хранителен режим на основата на растително хранене, който ще ви помогне да разтоварите организма си и ще създаде условия за начало на оздравителни процеси, саморегулация и възстановяване чрез правилно захранване.
При необходимост екипът на Център за здравословен живот Vita Rama може да ви изпрати допълнителни въпросници за попълване.

Стъпка 2: До 7 работни дни, от попълването и изпращането на въпросника, ще получите:

Стъпка 3: Ако по време на изпълнението на режима у вас възникнат допълнителни въпроси, можете да ги зададете по e-mail.

Стъпка 4: След приключване на хранителния режим, очакваме от Вас e-mail обратна връзка за вашето състояние и постигнатите резултати.  

Последваща онлайн консултация

При желание от ваша страна, можем да продължим с последваща консултация за изготвяне на разширена програма за здравословно растително хранене и начин на живот. Разширената програма ще ви помогне да постигнете устойчиви и дългосрочни резултати и да изградите нови здравословни навици.

Стъпка 1: След като получим от Вас e-mail обратна връзка за вашето състояние и анализираме постигнатите резултати при режима на разтоварване и захранване, изготвяме:

Стъпка 2: Ако по време на изпълнението на режима у вас възникнат допълнителни въпроси, можете да ги зададете по e-mail.

Заяви онлайн консултация