Начало » Консултации » Онлайн Здравни Консултации » Първоначална и последваща онлайн консултация

Първоначална и последваща онлайн консултация

Първоначална онлайн консултация

Стъпка 1: Попълване на подробен онлайн въпросник на Лечебен център Vita Rama, който ще получите по e-mail. Въпросникът ще ни даде необходимата информация за Вас: вашето здравословно състояние, здравословни проблеми, медицинска и семейна история, хранителни навици и начин на живот, дисбаланси в организма.

На основата на получената информация, екипът на Лечебен център Vita Rama ще изготви вашия индивидуален хранителен режим на основата на растително хранене, който ще ви помогне да разтоварите организма си и ще създаде условия за начало на оздравителни процеси, саморегулация и възстановяване чрез правилно захранване.
При необходимост екипът на Лечебен център Vita Rama може да ви изпрати допълнителни въпросници за попълване.

Стъпка 2: До 20 работни дни, от попълването и изпращането на въпросника, ще получите:

Стъпка 3: Ако по време на изпълнението на режима у вас възникнат допълнителни въпроси, можете да ги зададете по e-mail.

Стъпка 4: След приключване на хранителния режим, очакваме от Вас e-mail обратна връзка за вашето състояние и постигнатите резултати.  

Последваща онлайн консултация

При желание от ваша страна, можем да продължим с последваща консултация за изготвяне на разширена програма за здравословно лечебно растително хранене и начин на живот. Разширената програма ще ви помогне да постигнете устойчиви и дългосрочни резултати и да изградите нови здравословни навици.

Стъпка 1: След като получим от Вас e-mail обратна връзка за вашето състояние и анализираме постигнатите резултати при режима на разтоварване и захранване, изготвяме:

Стъпка 2: Ако по време на изпълнението на режима у вас възникнат допълнителни въпроси, можете да ги зададете по e-mail. 

Заяви онлайн консултация