Начало » Условия за участие

Условия за участие

Send Email

Условия за Резервация
Резервация в Център за здравословен живот Vita Rama може да направите по един от следните начини:
     ● чрез резервационната форма на сайта: www.vitarama.bg;
     ● чрез имейл: reservations@vitarama.bg;
     ● на телефон + 359 890 59 90

Депозит за резервация
За да потвърдите Вашата резервация е нужно да платите депозит от 300 лв. за всеки възрастен участник до 7 работни дни.

Банкова сметка:
Райфайзенбанк ЕАД кл. Несебър
IBAN: BG65RZBB91551003513760
BIC: RZBBBGSF Вита Рама ООД
Основание: Депозит за резервация / Име, Фамилия, Дата на резервацията

* Желателно е да ни уведомите в случай че, банковият превод не е от името на лицето, 
което е направило резервацията.

* За фактури на юридически лица, моля изпратете данни на фирмата след като осъществите резервацията си на имейл адрес: reservations@vitarama.bg. В противен случай, ще издадем фактура на физическо лице.
* При неизвършено плащане в рамките на описания срок, 
Център за здравословен живот Vita Rama запазва правото си да анулира направената резервация
* Изпращачът поема всички дължими такси за извършване на паричния превод.


Заплащане на останалата сума
Остатъкът от сумата на цялата резервация се заплаща в деня на настаняване,
по някой от следните начини:

    ● в брой;
    ● чрез ПОС терминал с дебитна/кредитна карта - Visa, Visa Electron, Vpay,
       Master Card, American Express, Маестро, Борика;
    ● с банков превод.

* Обявените цени са в български лева и с включен ДДС (9%) и туристически данък.

Промяна на начална дата на програмата
При промяна началната дата на програмата от госта до 7 дни преди началото на престоя, се начислява неустойка от 100 лв. за всеки пълнолетен участник в резервацията. Причината е, че мястото може да остане незаето и Център за здравословен живот Vita Rama да претърпи загуби.

Условия за анулиране на резервация
    ● при анулиране повече от 10 дни от началната дата на програмата,
       депозитът се възстановява на 100%.
    ● при анулиране по-малко 10 дни преди началната дата на програмата,
       депозитът не се възстановява.

* Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации се извършва в 30 дневен период от датата на анулацията по банков път. 
Център за здравословен живот Vita Rama запазва правото да анулира потвърдена резервация (без да дължи неустойка на госта) в случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от нас причини. В тези случаи на госта се предлага настаняване за друг период при същите условия или възстановяване на платената сума в 30-дневен срок от датата на анулиране.

Неосъществени дни престой
При отпътуване по-рано от определената дата, закъснение при пристигането или отсъствие по време на програмата, по каквито и да било причини, не се компенсират пропуснатите или неизползвани дни и услуги.

Условия за настаняване и напускане
За настаняване в хотела, са Ви необходими:
    ● лични документи;
    ● попълнена „Декларация в Център за здравословен живот Vita Rama“.

Настаняването в хотела, е в събота след 14:00 часа.
Напускането на хотела, е в събота до 11:00 часа.
* Пропуснатите закуска и физически упражнения в деня на пристигането, получавате в деня на заминаването.

Други условия и рекламации

Център за здравословен живот Vita Rama запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си (www.vitarama.bg) в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места.
* При потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги, по вина на гостите на Център за здравословен живот Vita Rama, не се възстановяват.

Празното поле за коментари в резервационната форма на https://vitarama.bg/bg/rezervirai-sega/30/pages/ няма задължителен характер. Всички коментари на госта ще бъдат удовлетворени само при възможност.

Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

Рекламации, свързани с качеството на услугите, се предявяват от госта в писмена форма на рецепция в хотела. В случай че изискванията не бъдат удовлетворени, гостът може да поиска официално писмено становище по проблема от Управителя на Център за здравословен живот Vita Rama, което ще му бъде представено в 3-дневен срок.

Хотелът не носи отговорност за произшествия с деца, настъпили по време на престоя. Отговорността за детския надзор се поема изцяло от родителите/придружителите за целия им престой (извън организираните с аниматор следобедни детски занимания).

Център за здравословен живот Vita Rama не носи отговорност за възстановяването на вещи, забравени или оставени в хотела без надзор от страна на гостите.

Център за здравословен живот Vita Rama е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, Център за здравословен живот Vita Rama си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

Домашни любимци не се настаняват.

* Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставена за други цели.

* Когато гост направи резервация в Център за здравословен живот Vita Rama, се счита, че е прочел настоящите „Условия за участие в здравословни програми Vita Rama“ и недвусмислено е дал съгласието си с тях.
Център за здравословен живот Vita Rama ще приеме, че лицето направило резервацията е навършило 18 години, дееспособно е и отговаря на изискванията съгласно Закона за туризма.

Център за здравословен живот Vita Rama се управлява от „Вита Рама“ ООД, със седалище в България, гр. Несебър, ж.к. Младост, регистрирана в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202517831, телефон: +359 890 905 990. 


 

Send Email