Начало » Статии » Здраве » СЗО съвети за коронавирус (COVID-19)

СЗО съвети за коронавирус (COVID-19)

Send Email

Основни предпазни мерки срещу коронавирус (COVID-19)

1. Мийте ръцете си често
Почиствайте редовно ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа или ги мийте с вода и сапун.
Защо? Измиването на ръцете с вода и сапун или използването на дезинфектант на алкохолна основа убива вирусите, които са на повърхността на ръцете.

2. Спазвайте социална дистанция
Поддържайте поне 1 метър разстояние между себе си и всеки, който киха или кашля.
Защо? Когато някой кашля или киха, пръска малки капчици течност през носа или устата си, които могат да съдържат вирусните частици. Ако сте твърде близо един до друг, може да вдишате капчиците, съответно и вируса COVID-19, ако човекът до вас е бил заразен.

3. Избягвайте да докосвате очите, носа и устата си
Защо? Докосвайки много повърхности, ръцете са потенциален преносител на вируса. Веднъж замърсени, ръцете могат да пренесат вируса в очите, носа или устата. Оттам вирусът може да навлезе в тялото ви и да ви разболее.

4. Поддържайте респираторна хигиена
Уверете се, че вие ​​и хората около вас спазвате добра респираторна хигиена. Това означава да покриете устата и носа си със свивката на лакътя или салфетка, когато кашляте или кихате. Изхвърлете използваната салфетка веднага в затворен кош.
Защо? Вирусът се разпространява чрез респираторни капчици, които попадат на различни повърхности. Спазвайки добра респираторна хигиена, вие предпазвате хората около вас от вируси като настинка, грип и COVID-19.

5. Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, своевременно потърсете медицинска помощ
Останете си вкъщи, ако не се чувствате добре. Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете лекарска помощ и се обадете предварително. Следвайте указанията на местния здравен орган.
Защо? Националните и местните власти разполагат с най-актуалната информация за ситуацията във вашия район. Обаждането предварително, ще позволи на здравния орган бързо да ви насочи към подходящото здравно заведение. Това не само че ще ви защити, но и ще помогне да предотвратите разпространението на вируси и други инфекции.

6. Бъдете информирани и следвайте съвети, дадени от здравните власти
Останете информирани за ситуацията свързана с COVID-19. Следвайте съветите на Министерството на здравеопазването, на личния ви лекар или работодателя ви, за това как да защитите себе си и другите от COVID-19.
Защо? Националните и местните власти разполагат с най-актуалната информация за това дали COVID-19 се разпространява във вашия район. Те са в най-добра позиция да съветват какво трябва да правят хората, за да се защитят.

Кога да използвате маска

Как да сложите, използвате, свалите и изхвърлите маска

Източници:Send Email