Начало » Статии » Холистичен подход » Видове Йога – I част

Видове Йога – I част

Send Email

Йога е наука за живота. Инструмент, чрез който настройваме физическото тяло, финото енергийно тяло, умът и душата на една честота, така че те да работят в синхрон. Йога е метод, чрез който човешкото същество може да постигне баланс в живота си и истинско щастие. Йога е мъдрост. Тя е процес, чрез който въвеждаме вселенското знание в практика. Йога помага на човешкото същество да подобри качеството си на живот, чрез развиване на по-голяма осъзнатост за себе си и околния свят. Крайната цел на йога е мокша (освобождение), което се постига чрез свързване или съюз (йога)  на атма (индивидуалната душа) и парам-атма (Свръх-душата).  

Науката за йога съдържа в себе си различни видове йога практики, които са взаимно свързани, специализирани и влияят върху определени аспекти от човешката същност. В древните писания на йогите -Упанишадите  и Ведите, са изброени основно 5 вида йога : Карма йога, Гяна йога, Хатха йога, Раджа йога и Бхакти йога.

Карма йога
Думата “Карма” произлиза от санскритското „Кри“ или „правя“. Карма буквално означава „действие“, нещо, което всички ние в този свят извършваме - съзнателно или несъзнателно. Всяко действие е Карма. Карма също означава и „резултатите“, „следствията“ от нашите минали действия (Карма йога вивекенанда).

Един от аспектите на Карма е действие извършено заради сетивата – органите за възприятие (джнанадрияс) и органите, които извършват действието (кармендрияс). Органите на действието са подвластни на органите на възприятието. Когато липсват съзнателност и контрол върху сетивата, човек извършва действия, които са его-центрични (сакама – карма). Привързва се към резултата от тях и винаги е под влиянието на двойнствеността – радост/страдание, щастие/нещастие, любов/омраза и т.н.
Карма йога е динамична медитация. В нея действията на човека са освободени от егоистични мотиви. Той ги извършва с медитативно осъзнаване, с непривързаност и отдава всички резултати на по-висша цел или на Бог, като по-този начин пречиства вътрешната си същност, подобрява ефективността и качеството на всичко, което върши.  

Гяна йога
Вторият аспект на йога даден в Упанишадите е „гяна“, което буквално означава знание.  Гяна йога е известна като метод, чрез който адептът (човекът, който практикува), развива своята интуиция и достига до интуитивно знание. Гяна йога е описана и като процес на медитативно осъзнаване, чрез който човек може да достигне до вътрешната си природа – подсъзнанието, като развие менталните си способности. Процесът  започва със самонаблюдение и анализиране.

Чрез практиките на гяна йога, адептът започва да намира отговор на въпроси като:

Тези въпроси са важни, защото ни дават знание за самите нас. Чрез тях  научаваме как и по какъв начин действаме в определени ситуации, а с опознаването си реализираме и напредък.  

Хатха йога  
Думата „хатха“ е комбинация от две думи (мантри): „хам“, която е символ на слънцето и на жизнената енергия и „ тхам“, която е символ на луната и на менталната енергия. В Упанишадите „Хатха йога“ е описана като метод, при който, чрез пробуждане и балансиране на тези две енергии, човек може да постигне физическо и ментално пречистване и баланс.

Хатха йога е и един от най-широко разпространените и практикувани видове йога.

Първата основна техника на Хатха йога са „асаните“. Патанджали, основателят на класическата йога, дава определение на думата асана като: „положение на тялото, което е удобно и неподвижно“, „ ….След изпълнението на йога асани човек придобива устойчивост на тялото и ума, освобождение от болести и лекота в крайниците“ (Хатха йога прадипика 1.17).

„Пранаяма“ е втората основна практика от хатха йога. „Прана“ означава  жизнена енергия, която в голяма част приемаме чрез дишането, макар тя да е различна от въздуха, а „аяма“ – контрол. Пранаяма са дихателни техники и упражнения, чрез които човек постига контрол над жизнената енергия. Пранаяма подобрява качеството на дишане, спомага за отделянето на токсините от тялото, премахва натрупаното емоционално напрежение и стрес, контролира сърдечния ритъм, успокоява ума и балансира енергийните потоци в тялото.

Друга част от Хатха йога са мудра и бандха. Те са специфични положения на части от тялото, които имат за цел да активират определени енергийни потоци, като целта им е да отключат латентни психични способности, които да са допълнение към висшите йога практики. Една от най-непопулярните практики в Хатха йога е шаткармите. Това са прочистващите практики, който детоксикират тялото, балансират трите доши  - капха, пита и вата, и подготвят адепта за по висшите йога практики. Според Аюрведа, липсата на равновесие между трите доши е основната причина за заболяванията при хората.

Продължете към Видове Йога – II част
 Send Email