Начало » Условия за участие в Здравословни програми Vita Rama

Условия за участие в Здравословни програми Vita Rama

Send Email

Условия за Резервация

 

Резервация в Лечебен център Vita Rama може да направите по един от следните начини:

Депозит за резервация
Необходим е депозит 50% от общата сума на резервацията, платен
до 7 работни дни на следната банкова сметка:

Райфайзен банк ЕАД кл. Несебър
IBAN: BG65RZBB91551003513760
BIC: RZBBBGSF Вита Рама ООД
Основание: Депозит за резервация / Име, Фамилия, Дата на резервацията

* Желателно е да ни уведомите в случай че, банковият превод не е от името на лицето,
което е направило резервацията.
* За фактури на юридически лица, моля изпратете данни на фирмата след като осъществите
  резервацията си на и-мейл адрес:
reservations@vitarama.bg.
  В противен случай, ще издадем фактура на физическо лице.
* При неизвършено плащане в рамките на описания срок, Лечебен център Vita Rama запазва правото си да
  анулира направената резервация.


Заплащане на останалата сума
Остатъкът от сумата на цялата резервация се заплаща в деня на настаняване,
по някой от следните начини:

* Обявените цени са в български лева и с включен ДДС (20%) и туристически данък.

Промяна на начална дата на програмата

При промяна началната дата на програмата от госта, се начислява неустойка:

Условия за анулиране на резервация

Депозитите се възстановяват на 100%, ако участникът анулира резервацията
до 14 дни преди началната дата на програмата в Лечебен център Vita Rama.

При анулиране на резервацията в 14-дневния срок преди началната дата на програмата, депозитите не се възстановяват.
 

* Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации се извършва в 30 дневен период от датата на анулацията по банков път.

* Лечебен център Vita Rama запазва правото да анулира потвърдена резервация (без да дължи неустойка на госта) в случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от нас причини. В тези случаи на госта се предлага настаняване за друг период при същите условия или възстановяване на платената сума в 30-дневен срок от датата на анулиране.

Неосъществени дни престой

При отпътуване по-рано от определената дата или закъснение при пристигането, по каквито и да било причини, не се компенсират пропуснатите или неизползвани дни.

Условия за настаняване и напускане
За настаняване в хотел „Емона Парк“, Емона, са Ви необходими:


Настаняването в хотел „Емона Парк“, Емона, е в събота след 14:00 часа.

Напускането на хотел „Емона Парк“, Емона, е в събота до 11:00 часа.
* Пропуснатите закуска и физически упражнения в деня на пристигането, получавате в деня на заминаването.

Други условия и рекламации

Лечебен център Vita Rama запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си (www.vitarama.bg) в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места.
* При потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги, по вина на гостите на Лечебен център Vita Rama, не се възстановяват.
 

Празното поле за коментари в резервационната форма на www.vitarama.bg няма задължителен характер. Всички коментари на госта ще бъдат удовлетворени само при възможност.

Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

Рекламации, свързани с качеството на услугите, се предявяват от госта в писмена форма на рецепция в хотела. В случай че изискванията не бъдат удовлетворени, гостът може да поиска официално писмено становище по проблема от Управителя на Лечебен център Vita Rama, което ще му бъде представено в 3-дневен срок.

Хотелът не носи отговорност за произшествия с деца, настъпили по време на престоя. Отговорността за детския надзор се поема изцяло от родителите/придружителите за целия им престой (извън организираните с аниматор следобедни детски занимания).

Лечебен център Vita Rama не носи отговорност за възстановяването на вещи, забравени или оставени в хотела без надзор от страна на гостите.

Лечебен център Vita Rama е място за непушачи
. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, Лечебен център Vita Rama си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

Домашни любимци не се настаняват.


* Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставена за други цели.

* Когато гост направи резервация в Лечебен център Vita Rama, се счита, че е прочел настоящите „Условия за участие в здравословни програми Vita Rama“ и недвусмислено е дал съгласието си с тях.
Лечебен център Vita Rama ще приеме, че лицето направило резервацията е навършило 18 години, дееспособно е и отговаря на изискванията съгласно Закона за туризма.

* Лечебен център Vita Rama се управлява от „Вита Рама“ ООД, със седалище в България, гр. Несебър,
ж.к. Младост, регистрирана в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202517831,
телефон: +359 890 905 990.

 

  

Send Email