Начало » Условия за участие

Условия за участие

Send Email

Център за здравословен живот Vita Rama се управлява от „Вита Рама“ ООД, със седалище в България, гр.Несебър, ж.к. Младост, регистрирана в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202517831, телефон: +359 890 905 990.

Когато гост направи резервация в Център за здравословен живот Vita Rama, се счита, че е прочел настоящите общи условия за участие и е съгласен с тях. Условия за Резервация
Резервация в Център за здравословен живот Vita Rama може да направите по един от следните начини:

Аванс за резервация
За да гарантирате Вашата резервация е нужно да направите авансово плащане от 300 лв. на възрастен гост.  Авансът трябва да бъде получен до 7 работни дни след потвърждение на резервацията на банкова сметка на Vita Rama: 

Райфайзенбанк ЕАД кл. Несебър
IBAN: BG65RZBB91551003513760
BIC: RZBBBGSF
Получател:
Вита Рама ООД
Основание: Аванс + ______ (начална дата) + _____ (име и фамилия) 

* Желателно е да ни уведомите в случай че, банковият превод не е от името на лицето, 
което е направило резервацията.

* За фактури на юридически лица, моля изпратете данни на фирмата след като осъществите резервацията си на имейл адрес: reservations@vitarama.bg. В противен случай, ще издадем фактура на физическо лице.
* При неизвършено плащане в рамките на описания срок, 
Център за здравословен живот Vita Rama запазва правото си да анулира направената резервация
* Изпращачът поема всички дължими такси за извършване на паричния превод.


Заплащане на останалата сума
Останалата част от сумата по резервация се ​заплаща при настаняване:

* Обявените цени са в български лева и с включен ДДС (9%) и туристически данък.

Промяна на начална дата на програмата
При промяна началната дата на програмата от госта до 7 дни преди началото на престоя, се начислява неустойка от 100 лв. за всеки пълнолетен участник в резервацията. Причината е, че мястото може да остане незаето и Център за здравословен живот Vita Rama да претърпи загуби.

Условия за анулиране на резервация

* Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации се извършва в 30 дневен период от датата на анулацията по банков път. 
Център за здравословен живот Vita Rama запазва правото да анулира потвърдена резервация (без да дължи неустойка на госта) в случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от нас причини. В тези случаи на госта се предлага настаняване за друг период при същите условия или възстановяване на платената сума в 30-дневен срок от датата на анулиране.

Неосъществени дни престой
При отпътуване по-рано от определената дата, закъснение при пристигането или отсъствие по време на програмата, по каквито и да било причини, не се компенсират или възстановяват пропуснатите или неизползвани дни и услуги.

Условия за настаняване и напускане
За настаняване в хотела, са Ви необходими:

Настаняването в хотела, е в събота след 14:00 часа. 
Напускането на хотела, е в събота до 11:00 часа. 
* Пропуснатите закуска и физически упражнения в деня на пристигането, получавате в деня на заминаването.

Промени свързани с Ковид-19 обстановката в страната
„Сигурни с Vita Rama са разработените мерки за провеждане на Здравословни програми Vita Rama, съобразени с изискванията за безопасност на Министерство на туризма и Министерство на здравеопазването на Република България.
Екипът на Vita Rama следи отблизо регулациите на МЗ и МТ, свързани със здравната обстановка в района и страната за хотели, ресторанти и събития.
Ако национални мерки и регулации възпрепятстват провеждането на програмите ще уведомим всеки гост с резервация, ще предложим промяна на датите за цялата програма или връщане на платения аванс.
 

Други условия и рекламации

Център за здравословен живот Vita Rama запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си (www.vitarama.bg), социални мрежи, партньорска мрежа и онлайн/офлайн канали за продажби в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места.
* При потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги, по вина на гостите на Център за здравословен живот Vita Rama, не се възстановяват.

Промяна на първоначално резервираната програма може да се направи на място, ако ни уведомите още в първия ден след пристигането си и ако има места за индивидуална консултация в графика на здравния ни екип (ако променяте към програма ЗДРАВЕ)
Гостите с престой по-кратък от 7 дни резервират само по програма ПОЧИВКА

В здравословните програми на Център за здравословен живот Vita Rama няма подходящи условия за приемане на хора в тежко здравословно състояние.

Специални изисквания и желания на госта свързани с настаняване и вида апартамент, подадени към нас чрез полето за коментари в резервационната форма на Vita Rama, или устно, няма задължителен характер и се удовлетворяват по възможност.

Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

Рекламации, свързани с качеството на услугите, се предявяват от госта в писмена форма на рецепция в хотела. В случай че изискванията не бъдат удовлетворени, гостът може да поиска официално писмено становище по проблема от Управителя на Център за здравословен живот Vita Rama, което ще му бъде представено в 3-дневен срок.

Хотелът не носи отговорност за произшествия с деца, настъпили по време на престоя. Отговорността за детския надзор се поема изцяло от родителите/придружителите за целия им престой (извън организираните с аниматор следобедни детски занимания).

Център за здравословен живот Vita Rama не носят отговорност за възстановяването на вещи, забравени или оставени в хотела без надзор от страна на гостите.

Център за здравословен живот Vita Rama е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, Център за здравословен живот Vita Rama си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

Домашни любимци не се настаняват.

* Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставена за други цели.

* Когато гост направи резервация в Център за здравословен живот Vita Rama, се счита, че е прочел настоящите „Условия за участие в здравословни програми Vita Rama“ и недвусмислено е дал съгласието си с тях.
Център за здравословен живот Vita Rama ще приеме, че лицето направило резервацията е навършило 18 години, дееспособно е и отговаря на изискванията съгласно Закона за туризма.

Център за здравословен живот Vita Rama се управлява от Вита Рама ООД, със седалище в България, гр. Несебър, ж.к. Младост, регистрирана в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202517831, телефон: +359 890 905 990. 


 

Send Email